Blog > Komentarze do wpisu
Scenariusz zajęć plastycznych -Nasz Wielkanocny króliczek-witraż

Scenariusz zajęć plastycznych

Prowadzący: Kinga Motyka

Temat zajęć: Nasz Wielkanocny króliczek  - witraż.

Cele szczegółowe:

§ Uczeń potrafi wymienić tradycje Świąt Wielkanocnych.

§ Uczeń potrafi zastosować się do poleceń nauczyciela.

§ Uczeń wykazuje kreatywność oraz skupienie w trakcie wykonywania pracy plastycznej.

§ Uczeń wie, jak bezpiecznie posługiwać się nożyczkami.

§ Uczeń potrafi dokonać oceny własnej pracy oraz pracy rówieśników.

Metody:

§ Metody asymilacji wiedzy

  • ·Pogadanka
  • ·Dyskusja

§ Metoda waloryzacyjna

  • ·Ekspresyjna

Techniki: Witraż

Formy pracy: Indywidualna

Środki dydaktyczne: kolorowe kartki A4 z bloku technicznego wraz ze wzorem, kolorowa bibuła gładka, klej, nożyczki, podkładki ( np. gazeta)

Opis techniki:

Witraż papierowy polega na wycięciu pewnych elementów rysunku i podklejeniu tych miejsc kolorową bibułą.

 

Czynności nauczyciela

Czynności dzieci

Uwagi


Nauczyciel rozmawia

z uczniami na temat Świąt Wielkanocnych. 

Nauczyciel omawia etapy wykonania pracy plastycznej. Prezentuje sposobów wykonania pracy plastycznej- witraż.

Nauczyciel rozdaje niezbędne przedmioty: kartki z szablonem, kolorową bibułę gładką. 

Nauczyciel pomaga dzieciom

w razie potrzeby.

Po skończonej pracy nauczyciel zaprasza dzieci do obejrzenia prac kolegów.

Nauczyciel dziękuje dzieciom za kulturalne zachowanie.


Uczniowie opowiadają

o tradycjach Świąt Wielkanocnych. 


Dzieci słuchają poleceń nauczyciela, w razie wątpliwości zadają pytania. 

Przygotowują klej, nożyczki oraz podkładkę. 


Dzieci wykonują prace plastyczną Wielkanocny króliczek.

Dzieci oglądają prace, oceniają je, dyskutują na temat ich różnorodności.

Dzieci żegnają się z wychowawczynią.

Dzieci wypowiadają się swobodnie, nie przeszkadzając sobie wzajemnie. 


Nauczyciel przypomina dzieciom o ostrożnym zachowaniu w trakcie wykonywania pracy plastycznej, szczególną uwagę zwraca na posługiwanie się nożyczkami.

Każdy wykonuje pracę indywidualnie. 

Zorganizowanie wystawy z prac.

 

poniedziałek, 24 maja 2010, motykakinga