Blog > Komentarze do wpisu
Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I- Spotkanie z wierszami Jana Brzechwy

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I

Prowadzący: Kinga Motyka

Czas zajęć: 135 min.

Blok tematyczny: Spotkanie z wierszami Jana Brzechwy

Temat zajęć: Kto to jest Jan Brzechwa?

Cele ogólne:

 • doskonalenie znajomości dni tygodnia, ich kolejności i następstw
 • zaznajomienie z biografią Jana Brzechwy i jego twórczością
 • doskonalenie umiejętności sylabizowania wyrazów i łączenia sylab
 • wyrabianie wrażliwości na sztukę poetycką
 • kształtowanie umiejętności czytania wiersza z odpowiednią intonacją
 • pobudzanie ruchowej aktywności dzieci poprzez pląsy przy piosence Kaczka dziwaczka
 • doskonalenie umiejętności wykonywania obliczeń na liczydłach
 • zapoznanie z różnicami pomiędzy piosenką a wierszem

Cele szczegółowe: Uczeń:

Edukacja polonistyczna:

 • czyta tekst głośno, wyraziście
 • zna pojęcie wers i potrafi go wskazać w wierszu
 • poprawnie sylabizuje i łączy sylaby
 • zna twórczość Jana Brzechwy oraz potrafi wymienić kilka utworów tego autora
 • czyta tekst ze zrozumieniem
 • uważnie słucha czytanego przez prowadzącą wiersza
 • zna prostą rymowankę
 • zwraca uwagę na estetyczne i poprawne pismo

Edukacja matematyczna:

 • zna i potrafi wytłumaczyć zasadę dodawania i odejmowania na liczydle
 • wykonuje proste obliczenia z użyciem liczydła
 • przyporządkowuje liczby w kolejności rosnącej
 • odczytuje liczby zaszyfrowane na liczydłach
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe z użyciem liczydła
 • liczy sylaby w zdaniach oraz kolejność wersów

 

Edukacja muzyczna:

 • wsłuchuje się w tekst piosenki i analizuje go
 • tańczy we skazany przez nauczyciela sposób
 • Dostrzega różnice pomiędzy piosenką a wierszem

Edukacja społeczna:

 • chętnie czyta
 • słucha poleceń prowadzącej
 • potrafi współdziałać z innymi dziećmi

Metody pracy:

 • Asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja, praca z książka
 • Problemowe: sytuacyjna
 • Praktyczne: ćwiczebna, realizacji zadań
 • Waloryzacyjna: impresyjna

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, zespołowa

 

Środki dydaktyczne: kartoniki z dniami tygodnia, tablica demonstracyjna, biografia Jana Brzechwy, karty pracy z matematyki, kartki z obrazkami liczydeł, zdania na tablicę,flamaster, książeczki z wierszami Jana Brzechwy, identyfikatory, płyta CD, plakat, teksty wierszy.

 

 

Czynności nauczyciela

 

Czynności uczniów

Uwagi

Przywitanie prowadzących z uczniami, zaproszenie na dywan

 

Prowadząca wyciąga pudełko z identyfikatorami wszystkich uczniów

 

Zaproszenie dzieci do zabawy Zuch, tłumaczenie przebiegu zabawy

 

Nauczyciel prosi dzieci, aby usiadły na dywanie, zadaje dzieciom zagadki na temat nazw dni tygodnia

 

Nauczyciel pyta dzieci, jaki mamy dziś dzień tygodnia. Następnie zadaje pytania nt. wczoraj, przedwczoraj, jutro i pojutrze

 

Prowadząca zaprasza dzieci do stolików, prosi dzieci o ułożenie nazw dni tygodnia w odpowiedniej kolejności zaczynając od poniedziałku, następnie od czwartku, następuje sprawdzenie

 

Nauczyciel zadaje dzieciom krótkie pytani, np.:

 • Jaki dzisiaj jest dzień tygodnia?
 • Jaki wczoraj był dzień tygodnia?
 • Jaki jutro będzie dzień?
 • Jaki dzień tygodnia był przedwczoraj?
 • Jaki będzie dzień tygodnia pojutrze?

 

Prowadząca prosi dzieci o otwarcie kart pracy na str. 30 i wykonanie ćwiczeń

 

Nauczyciel prosi dzieci o wypisanie nazw dni tygodnia w odpowiedniej kolejności w celu utrwalenia poznanych wiadomości, zwrócenie uwagi na wyrazy z - dzi

 

Prowadząca zaprasza dzieci na dywan. Przynosi kilka wierszy bez tytułów i prosi dzieci o pomoc w dopasowaniu tytułów do wierszy

 

Prowadząca przedstawia dzieciom biografię Jana Brzechwy, pokazuje dzieciom książeczki z wierszami

Prowadząca pokazuje uczniom tablice demonstracyjną

 

Prowadząca zaprasza uczniów do stolików, prosi o otwarcie podręczników na str. 31, czyta wiersz „Mucha” i zwraca uwagę, aby uczniowie zastanowili się jaki może być ostatni wyraz wiersza

 

Prowadząca prosi uczniów, aby zakolorowali na żółto wyrazy z trudnościami ortograficznymi, po czym podkreślili wyrazy z dzi

 

Prowadząca czyta wiersz na przemian z uczniami i zadaje pytania do wiersza:

- wymieńcie nazwy kolejnych dni i tego, w czym mucha się myła

- pokolorujcie plamy na odpowiednie kolory

- jaki był skutek tych kąpieli?

- o czym mucha nie pomyślała?

 

Prowadząca uczy uczniów rymowanki

Wodą się zawsze myjemy, muchy nie naśladujemy.

 

 

Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z narysowanymi liczydłami – na liczydłach zaszyfrowane są liczby od1-27

 

Prowadząca tłumaczy zasadę zabawy MILCZEK:

Nie używając słów dzieci muszą ustawić się w kolejności rosnącej

Po powrocie do ławek nauczyciel rozdaje liczydła, po czym zadaje kilka prostych działań do obliczenia

 

Prowadząca rozdaje karty pracy z dwoma zadaniami tekstowymi. Następuje omówienie treści zadań i sposobu ich rozwiązywania

 

 

 

Prośba o otwarcie podręczników na tekście Mucha. Wprowadzenie pojęcia wers. Zadawanie uczniom pytań:

 • Kto policzy, ile wersów ma ten wiersz?
 • Który to z kolei wers…?

Polecenia:

Przeczytajcie 10 wers, 6 wers, 8 wers itp.

Prowadząca prezentuje na tablicy zdania

 

Prowadząca zaprasza dzieci na dywan, włącza kolejno piosenki:

Kaczka dziwaczka i Leń

 

 

 

 

 

Zakończenie zajęć. Piosenka A czy Wy tak potraficie. Podziękowanie za pracę w trakcie zajęć, pożegnanie zespołu . Następuje zebranie identyfikatorów

Uczniowie przechodzą nadywan, stają w kręgu

 

Otrzymane identyfikatory uczniowie przypinają do ubrań

 

 

Dzieci biorą aktywny udział w zabawie

 

Dzieci odgadują nazwy dni tygodnia  i wybrane dzieci przypinają karteczki z nazwami na tablicy

 

Prosi, aby przypiąć odpowiedni kartonik przy nazwie dnia tygodnia na tablicy

 

 

Dzieci układają kartoniki indywidualnie przy stolikach, dostosowując się do poleceń nauczyciela

 

 

 

Uczniowie podnoszą do góry karteczki z odpowiednimi nazwami tygodnia

 

 

 

 

 

 

Dzieci czytają kolejno pary liter i sylab na głos, następnie łączą pary sylab w wyrazy i czytają je w celu sprawdzenia

 

Dzieci podkreślają nazwy dni tygodnia zawierające - dzi

 

 

 

Uczniowie dopasowują tytuły do wierszy, chętne dziecko ściąga tytuł z plakatu, w ten sposób pojawia się na tablicy kto jest autorem tych wierszy

 

Uczniowie słuchają biografii, oglądają książeczki

 

 

 

Uczniowie pokazują palcem tekst czytany przez prowadząca, odpowiadają, że ostatni wyraz w wierszu to wodzie

 

 

Uczniowie kolorują odpowiednie wyrazy na żółto, i podkreślają wyrazy z dzi

 

 

 

Uczniowie odpowiadają na pytania do wiersza i kolorują plamy odpowiednimi kolorami

 

 

 

 

Uczniowie uczą się rymowanki

 

 

 

 

 

 

Uczniowie odczytują liczby, zapisują w wyznaczonych kratkach

Gdy każdy z uczniów odszyfruje liczbę wychodzi na środek

Dzieci znając miejsce początkowe – 1, ustawiają się kolejno

 

 

 

Uczniowie w parach wykonują proste obliczenia

 

Uczniowie wykonują zadania indywidualnie

 

 

 

 

Uczniowie liczą wersy, odpowiadają na pytania

 

Uczniowie czytają wyznaczone wersy

Dzieci analizują zdania, liczą sylaby

 

 

Dzieci swobodnie wypowiadają się na temat utworu, odpowiadają na pytania:

 

 

 

 

 

Dzieci żegnają prowadzące, śpiewają poznaną wcześniej piosenkę.

 

 

Prowadząca zwraca uwagę na to, iż nie chce, aby uczniowie byli anonimowi

 

 

 

 

 

Informuje o zgłaszaniu się uczniów w celu udzielenia odpowiedzi

 

 

 

 

 

Wcześniejsze rozdanie kartoników z nazwami dni tygodnia na stoliki uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat przyczepiony na tablicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolory to:

Niedziela – czarny

Poniedziałek – żółty

Wtorek – czerwony

Środa – brązowy

Czwartek – pomarańczowy

Piątek – biały

Sobota – pomarańczowy

 

 

 

Najpierw prowadząca mówi rymowankę, dzieci kilkakrotnie ją powtarzają, później raz chłopcy, raz dziewczynki, ewentualnie chętne dziecko

 

 

Każdy uczeń otrzymuje zaszyfrowaną inną liczbę

 

 

 

Następuje sprawdzenie

 

 

 

 

Uczniowie otrzymują jedno liczydło na parę

 

Następuje sprawdzenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Czym różni się piosenka od wiersza?
 • Co robił leń?
 • Kogo nazwalibyście leniem?
 • Co robiła Kaczka
 • Co to znaczy dziwaczka?

Jak zbudowane są te piosenki? Czy mają refren?

poniedziałek, 24 maja 2010, motykakinga

Polecane wpisy

 • Spotkanie dla rodziców

  Drodzy rodzice, dn. 10.06.2010r. odbędzie spotkanie, na którym będziecie mogli się dowiedzieć o przewidywanych ocenach Waszych dzieci. Zapraszamy do sali 101 ju

 • Odrobina matematyki

  KLASA 1: http://www.klasy1-3.info/pdf/kl.1_mat_01.pdf http://www.klasy1-3.info/pdf/kl.1_mat_02.pdf KLASA 2: http://www.klasy1-3.info/pdf/kl.2_mat_02.pdf http://

 • Nie ważne, ile przeczytacie... Ważne , ile zrozumiecie...

  KLASA 1: http://www.klasy1-3.info/pdf/kl.1_pol_01.pdf KLASA 2: http://www.klasy1-3.info/pdf/kl.2_pol_01.pdf KLASA 3: http://www.klasy1-3.info/pdf/kl.3_pol_01.pd